Velkommen til oss - Kunstnarhotellet i Telemark

Bestill rom nå!! http://booking.visbook.com/926

Nutheim Gjestgiveri er eit lite trehotell frå 1877med maiestetisk utsikt over Flatdal. Ellen Grøstad Barstad driv hotellet saman med datter Solveig. Staden har vore i familiens eige frå 1917. Nutheim er ein gammal skysstajon og me har difor lang tradisjon med å ta imot gjester til overnatting, matservering og selskap

  Me har hoved sesong om sommaren. I    vinterhalvåret har me ope for bestillte    arrangement og grupper
 
 Me har ope for sundagsmiddag kvar sundag heile  året.
 Nutheim har full skjenkerett og kan mellom anna    freiste med heimebrygga øl, Blengsøl.

 Det kan vera lurt å bestille bord om de er ei større
 gruppe                                                                                                                                                                              
   For meir informasjon ring 35052143/41126560
 

Nutheim Gjestgiveri      3841 Flatdal      Tlf: +47 35 05 21 43      Mob: 41126560      E-post:nutheim@online.no                                                    Online booking:http://booking.visbook.com/926

Utviklet av Serit Itum , publiseres med eRedaktør